Filia Warszawa
Umów się na wizytę mobile 796 144 144

Sprzęt / Aparatura

ISCAN TM Model iVue 500 OPTOVUEISCAN TM Model iVue 500 – OPTOVUE – (OCT) bezkontaktowy tomograf okulistyczny przeznaczony do obrazowania w wysokiej rozdzielczości. Jest on przeznaczony do obrazowania na żywo, obrazowania trójwymiarowego, osiowego, przekrojowego i pomiaru struktur przednich i tylnych oka, łącznie z siatkówką, warstwa włókna nerwowego siatkówki, zespołu komórek zwojowych (GCC), tarczy nerwu wzrokowego, rogówki, komory przedniej gałki ocznej. Ivue 500 jest narzędziem ilościowym do porównania pomiarów siatkówki, warstwy włókna nerwowego siatkówki, zespołu komórek zwojowych (GCC) i tarczy nerwu wzrokowego z bazą danych znanych, zdrowych pacjentów. Ivue 500 z normatywna bazą danych jest przeznaczone do stosowania jako urządzenie pomagające w diagnozie, dokumentacji i zarządzaniu chorobami i stanem gałki ocznej u dorosłych. OCT pozwala na diagnostykę oraz monitorowanie głównych chorób prowadzących do nieodwracalnego upośledzenia widzenia jaskry oraz zmian w centralnej części siatkówki, tzw. plamce żółtej. Badanie OCT w jaskrze pozwala na bardzo precyzyjny pomiar wielu parametrów tarczy nerwu wzrokowego oraz analizę grubości i ocenę rozkładu włókien nerwowych siatkówki w odniesieniu do normy wiekowej. Służy do diagnostyki wczesnych postaci choroby, kiedy zmiany w innych badaniach jeszcze nie są widoczne. Możliwe jest również porównanie wyników badań na przestrzeni czasu i określenie obecności lub braku progresji zmian. Badanie OCT w chorobach siatkówki pozwala na bardzo dokładną ocenę zmian chorobowych w plamce żółtej. Jest badaniem niezbędnym w diagnostyce i monitorowaniu zmian zwyrodnieniowych (m.in.AMD) otworów w plamce, retinopatii cukrzycowej, błon przedsiatkówkowych i wielu innych schorzeń. Jest jedynym badaniem, które pozwala ocenić skuteczność iniekcji doszklistkowych w postaci wysiękowej AMD. Wykonujemy także OCT przed i po zabiegach witreoretinalnych w celu oceny efektów anatomicznych zabiegu. OCT jest obecnie badaniem z wyboru w diagnostyce otworów w plamce. Pozwala na wykrycie bardzo wczesnych postaci tego schorzenia, niemożliwych do uwidocznienia innymi metodami. Badanie to pozwala na ocenę zaawansowania otworu, jego różnicowanie z innymi schorzeniami oraz na ocenę ewolucji zmiany i skuteczności leczenia operacyjnego.
Perymetr komputerowy HFA3 830 – Analizator Pola Widzenia typu Humphrey jest perymetrem automatycznym przeznaczonym do pomiaru pola widzenia oka. Identyfikuje defekty pola widzenia na potrzeby badań przesiewowych, monitoruje i pomaga w diagnozie chorób oczu takich jak jaskra i powiązane zaburzenia neurologiczne. Pomaga praktykom w wykrywaniu, pomiarze i leczeniu postępującej utraty pola widzenia. Pomaga on w ocenie zmiany na przestrzeni czasu, w tym zmiany od stanu początkowego oraz tempa zmian. Jest przeznaczony do stosowania jako urządzenie diagnostyczne pomagające w wykrywaniu i leczeniu chorób oczu, w tym m.in. jaskry.
Tonometr bezdotykowy Nidek NT-530Tonometr bezdotykowy Nidek NT-530 – Bezdotykowy tonometr wykonuje pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego nie dotykając oka pacjenta. Tonometria wykonywana jest w celu wczesnego wykrywania jaskry oraz opiece przedoperacyjnej oraz pooperacyjnej oka pacjenta w okulistyce.
Tonometr bezdotykowy CT-800 TOPCONTonometr bezdotykowy CT-800 TOPCON – pomiar ciśnienia w gałce ocznej przeprowadzony na rogówce dostarczający odpowiednich danych w celu postawienia diagnozy. Ciśnienie wewnątrz gałki ocznej może zostać prawidłowo zmierzone bezkontaktowo poprzez wydmuchanie powietrza.
Lampa szczelinowa NS-2D CLINICAL Lampa szczelinowa NS-2D CLINICAL – lampa typu Haag-Streit przeznaczona do obserwacji oczu i mikrofotografii. Wyposażona w zbieżne, stereoskopowe mikroskopy, których można używać do obserwacji oczu.

Tonometr Aplacyjny Appassamy Model AATM 5001 - Przyjazny w użyciu, niewiarygodnie cichy i delikatny. Nawet hałas wytwarzany przez urządzenie zredukowany jest do minimum, aby pacjent był rozluźniony w trakcie badania, a uzyskane wyniki bardzo dokładne. Przy użyciu opcji wielu podmuchów pomiarowych, system wytwarza do trzech impulsów powietrza w bardzo krótkich sekwencjach (0,1 sekundy każdy).
Autorefraktometr NIDEK ARK- 1Autorefraktometr NIDEK ARK- 1 – umozliwia proste badanie przesiewowe oczu dla wszystkich grup wiekowych. Wykonuje pomiar wartości refrakcji metodą obrazowania szerokiej strefy źrenicznej (Large Pupil Zone Imaging Method). Obrazowanie szerokiej strefy źrenicy umożliwia pomiar szerokiego pola refrakcji o średnicy do 6 mm i może wskazać różnice pomiędzy refrakcją szerokiego pola a refrakcją pola do 3.5 mm. Równocześnie następuje pomiar średnicy źrenicy. Zróżnicowanie pomiaru pozwala na dokładne oszacowanie różnicy refrakcji w widzeniu dziennym i nocnym.
Autorefraktometr KR 800 -TOPCONAutorefraktometr KR – 800 -TOPCON – służy do pomiaru sferycznej mocy refrakcyjnej, cylindrycznej mocy refrakcyjnej, kierunku osi astygmatyzmu, promienia krzywizny, a także do wyliczenia mocy refrakcyjnej rogówki, mocy astygmatycznej rogówki oraz kata osi astygmatycznej rogówki. Funkcja automatycznego badania umożliwia szybki pomiar w optymalnych warunkach. Urządzenie jest łatwe w obsłudze, dokonuje ono pomiaru refrakcji oraz krzywizny rogówki oka.
Lampa szczelinowa CSO 9900-5FLampa szczelinowa CSO 9900-5F – Lampa szczelinowa wykorzystywana jest do m.in.: badania stereo-mikroskopowego oka przy oświetleniu szczelinowym, badania mikroskopowego dna oka i tylnego ciała szklistego.
Wiertarka okulistyczna Algerbrush – Służy do usuwania ciał obcych z oka, usuwania obwódki rdzawej. Bardzo łatwa w użyciu, precyzyjna i bezpieczna.