Filia Warszawa
Umów się na wizytę mobile 796 144 144

Operacje zaćmy

Prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak jest kierownikiem Kliniki Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, adiunktem w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie. Odbył liczne staże i stypendia zagraniczne m.in. w Tybindze, Erlangen, Frankfurcie nad Menem i Bremie w Niemczech oraz w Pizie i Rawennie we Włoszech. Jest autorem ok. 120 publikacji naukowych oraz ponad 200 wystąpień na zjazdach krajowych i zagranicznych. Specjalizuje się w zakresie chirurgii zaćmy oraz chirurgii ciała szklistego i siatkówki. Przeprowadził ponad 25 tys. interwencji chirurgicznych, w tym ponad 20 tys. operacji zaćmy i 8 tys. witrektomii. Przeprowadził, jako pierwszy w Polsce operacje wszczepienia soczewki plamkowego Schariotha.